از تراکتور مزرعه گرفته تا یخچال تجاری که رستوران مورد علاقه شما از آن استفاده می کند. ماشین آلات برای روشی که امروز زندگی می کنیم لازم است. بنابراین در حالی که مردم هرگز از بیشتر ماشین آلاتی که امکان زندگی آنها را فراهم می کند استفاده نمی کنند یا حتی آنها را نمی بینند، اما از محصولاتی که هر روز تولید میکنند، استفاده می کنند.

انتظار می رود رشد بالای بهره وری باعث کاهش اشتغال شود. اما بسیاری از فرصت های باز در نتیجه نیاز به جایگزینی کارگرانی که بازنشسته می شوند یا به صنایع دیگر می روند، ایجاد می شود.

کارگران تولید، که بیش از نیمی از مشاغل موجود در صنعت را تشکیل می دهند، به طور فزاینده ای به آموزش بیش از دبیرستان نیاز دارند. تولید ماشین آلات صنعتی دارای مشاغل بسیار تخصصی و پردرآمد در تولید هستند.