نمونه محصولات رومینا


درباره رومینا"شرکت نیروگستر رومینا" شرکتی است متشکل از کارشناسان و متخصصین خبره دررشته های مختلف علمی که هر یک سابقه ای طولانی در عرصه تحقیقات و پژوهش و صنایع را در کارنامه خود دارند. ثبت اختراعات متعدد در بخشهای مختلف نشانه ای از توانمندی عینی گروه های مختلف پژوهشی این شرکت می باشد. در همین راستا مخترعین شرکت، از حدود 15 سال قبل، تحقیق و مطالعه در خصوص ساخت نخستین "ژنراتور بدون سوخت" جهان را در دستور کار خود قرار دادند و پس از رایزنی و همفکری با دانشمندان برجسته دنیا که سالها در تحقق همین رؤیا به سر می برند، تلاش و تحقیقات بسیاری را انجام دادند و موفق شدند ساخت این دستگاه را به نام خود در جهان به ثبت برسانند. از سویی دیگر با ساخت این دستگاه، افقی جدید درعلم فیزیک ترسیم شده است! اختراعی که بی شک، جهان صنعتی وابسته به انرژی امروز را متحول خواهد نمود.