از دستگاه برش سرد لوله برای برش لوله هایی استفاده میشود که قبلا حامل سیالات بودند ، به علت احتمال وجود داشتن سیالات یا رسوبات باقی مانده از آن ها انجام برش با دستگاه هایی همچون فرز امکان آتش سوزی و اشتعال را دارد،بنابراین باید از دستگاه برس سرد لوله استفاده کرد.