از دستگاه پرس گرم برای تولید کامپوزیت های سرامیکی و فلزی استفاده میشود ، که امکان ساخت صفحات ، اشکال و هندسه های مختلف را دارد.

برای ساخت صفحات باید از یک پودر همگن استفاده کرد ، برای ساخت فلزات مختلف به دما های گوناگونی نیاز است مثلا برای آلمینیوم ۵۰۰ درجه سانتیگراد و برای تیتانیوم حدودا ۸۰۰ درجه.