یکی دیگر از مهم‌ترین روش‌های زندگی بدون زباله که در دسته‌ی بازیافت کردن قرار می‌گیرد، کمپوست است.
کمپوست کردن به معنی دفن گروهی از زباله‌های طبیعی در خاک برای تجزیه شدن و بازگشتن آن‌ها به خاک است.
حاصل این فرآیند کمپوست است؛ ماده‌ای آلی که می‌تواند برای کمک به رشد گیاهان به خاک اضافه شود. ضایعات مواد غذایی و ضایعات حیاط خانه‌ها در حال حاضر بیش از ۲۸ درصد از آنچه که ما دور می‌ریزیم را تشکیل می‌دهند. ساخت کمپوست باعث می‌شود این مواد به جای دفن در محل دفن زباله و تولید گاز متان، به خاک بازگردند و آن را برای رشد گیاه تقویت کنند.

منبع : https://www.digikala.com/mag