o غذاهای فساد ناپذیر:
مانند شکر، آرد و حبوبات خشک فساد ناپذیرند مگر اینکه در هنگام تهیه و جابجایی آنها توجه لازم انجام نشود یا اینکه در شرایط نامناسب نگداری شوند.

o غذاهای نیمه فساد پذیر:
مانند سیب زمینی، سیب درختی و مغز اجیل ها. چنانچه این مواد غذایی بطور نامناسب تهیه، جابجا و نگهداری شوند برای مدت زمان طولانی فساد ناپذیر باقی می مانند.

o غذاهای فساد پذیر:
این گروه شامل اکثر غذاهای روزانه هستند که به آسانی فاسد می شوند مگر اینکه روش های بخصوصی برای نگهداری آنها بکار برده شود مثل ماهی، گوشت، مرغ، میوه ها، سبزیجات، تخم مرغ و شیر.

منبع : http://taghziyevvarzesh.ir