تجربه زندگی در سال‌های اخیر بیشتر از هر زمان دیگری به همه مردم نشان داده است که اثرات آلودگی محیط زیست چیست و چگونه می‌تواند حتی در کوچک‌ترین جزئیات، حیات ما را تحت تأثیر قرار بدهد. آلاینده‌ها صرف‌نظر از اینکه منشأ آن‌ها چه باشد، توسط باد یا آب به مکان‌های مختلفی منتقل می‌شوند، همچنین گاهی هم خود انسان مستقیماً برخی از آلاینده‌ها را وارد محیط زیست می‌کند. این فرایند درنهایت به آلودگی هوا، آب و خاک منجر می‌شود. اگر خاک ‌آلوده شود، میکروارگانیسم‌های مفیدی که در آن زندگی می‌کنند، می‌میرند و حاصل‌خیزی خاک از بین می‌رود، درنتیجه تولید محصولات زراعی کاهش می‌یابد. با توجه به این روند تصور کنید که خاک غیر‌حاصلخیز چه تأثیرات منفی‌ای بر جامعه بشری خواهد گذاشت.
به‌همین‌ترتیب، اگر آب آلوده باشد، قبل از نوشیدن باید آن را تصفیه کنیم. خود فرایند تصفیه به منابع متعددی نیاز دارد. درنهایت، اگر هوا آلوده باشد، تنفس دشوار می‌شود و بقای زندگی به خطر می‌افتد. آلودگی هوا باعث ایجاد طیف گسترده‌ای از بیماری‌های تنفسی می‌شود و به بدن انسان آسیب می‌رساند. همان‌طور که می‌بینید آلودگی محیط زیست تأثیرات منفی بسیاری بر زندگی روی زمین دارد و وظیفه همه ماست که تا حد امکان آن را کاهش دهیم. ما به طبیعت آسیب می‌زنیم و طبیعت نیز به‌نوبه خود آسیب بیشتری به ما می‌رساند، اما یادمان باشد که آسیب از سمت طبیعت می‌تواند در مواردی، نسخه ما را بپیچد.
منبع: https://mag.snapp.express