درآمدزایی از طلای کثیف باید پیش نیاز هایی داشته باشد. تا زمانی که کارخانه های بازیافت که به صورت استاندارد کار می کنند و امکان بهره وری از زباله های ما را دارند به اندازه موجود نباشد جمع آوری و تفکیک زباله معنایی ندارد.
امروزه دولت سعی دارد با دادن وام ها و تسهیلاتی برای ایجاد کارخانه های بازیافت گامی در جهت توسعه درآمدزایی از بازیافت زباله را بردارد. زمانی که این گونه کارخانه ها باز شوند تعداد زیادی نیرو به شکل مستقیم و تعدادی هم به شکل غیر مستقیم از این صنعت بهره مند خواهند شد. این خود نیز به کاهش بیکاری در جامعه کمک کرده و از طرفی با کاهش هزینه ها به اقتصاد کشور نیز کمک می کند.
از بازیافت زباله کالاهای تازه و جدیدی که نیاز روزمره ی مردم و دولت ها هستند قابل تولید می باشد و می توان با بکارگیری بازگشت زباله به چرخه ی تولید ایده ها و هدف های تازه ای را خلق کرد و زنگی بهتر و سبزتری را داشته باشیم. اگر شما هم از حامیان و دوستداران محیط زیست هستید به تفکیک زباله در منزل حتما فکر کنید و در نهایت عمل کنید. ما می توانیم با کار کوچک خودمان تاثیر بزرگی بر جامعه بشریت و اقتصاد کشورمان داشته باشیم. بخواهیم تا بشود.

منبع : https://tafahomonline.ir