مفهوم آشپزی بدون پسماند دقیقاً همان مفهومی است که از اسم آن برداشت می‌کنید؛ یعنی در هنگام پختن و خوردن غذا سعی کنیم که هیچ زباله‌ای به جای نگذاریم. سبک زندگی بدون پسماند می‌تواند فراتر از آشپزخانه هم امتداد پیدا کند. برخی از افراد همین شیوه را در انتخاب لباس، در آرایش و زیبایی و… دنبال می‌کنند.
برای کاهش پسماند در زندگی باید این سه روش اصلی را همیشه به خاطر داشته باشید؛ کاهش دادن، استفاده‌ی مجدد و بازیافت.
• کاهش دادن: از مواد غذایی غیرضروری کمتر استفاده کنید یا اصلاً استفاده نکنید. غذا را کمتر و به‌ اندازه تهیه کنید تا چیزی باقی نماند.
• استفاده‌ی مجدد: به جای دور ریختن باقیمانده‌ی غذا، آن‌ها را تغییر شکل دهید و مجدداً استفاده کنید. برای خرید مواد غذایی در حجم زیاد، از ظرف‌هایی استفاده کنید که دوباره قابل استفاده باشند.
• بازیافت: باقیمانده‌ی مواد غذایی را که دیگر قابل استفاده نیستند کمپوست کنید. از مراکزی مواد غذایی بخرید که روی شیوه‌ی تولید محصول آن‌ها نظارت شده و تولید بدون پسماند دارند.

منبع : https://www.digikala.com