تخلیه یا دفن زباله در محدوده جنگل ها زیبایی درختانی که درطی سال های متمادی مشکلات زیادی برای اهالی منطقه ومحیط زیست پدید اورد همچنین باعث نابود کردن زیست گاه های حیوانات کمیاب هم شده

با مدیریت صحیح باید این زباله ها را تبدیل به بهره‌وری چند گانه کرد

تولید انرژی از زباله

تولید پوسال

بازیافت

تولید کنندگان و مصرف کنندگان با شعار (( هرچه طبیعی تر ،زباله کمتر ))به استفاده از روش های تولید و مصرف کالاهای طبیعی و بسته بندی کمتر درنیجه زباله‌ی کمتر تشویق میشوند

زباله های خطر ناک ،زبالههای هستند که تاثیرات شیمیای و خورندگی،اتش‌زایی وانفجاری ،پرتو زایی و سمی دارند مانند باتری ،روغن ترمز ،حشره کش ،رنگ های روغنی ،ضدیخ ،لامپ های کم مصرف و فلورسنت زباله های الکتریکی مانند رایانه تجهیزات جانبی انها،لوح های فشرده ،گوشی های تلفن همراه هوشمند و همچنین زباله های هسته ای یا اتمی زباله های الکتریکی *مقدار زیادی فلزات سمی و خطر ناک مانند جیوه ،سرب و کادمیوم دارند.

سه راحل طلایی در مسئله زباله را به خاطر بسپاریم

  1. باز کاهی یعنی کاهش دادن زباله :بهترین راه این است که از تولید زباله خودداری کنیم یا ان را کاهش دهیم
  2. باز مصرف یعنی بسیاری از مصحولات و موادی را که مصرف شده‌اند میتوان دباره مصرف کرد
  3. بازیافت: کار تفکیک زباله را در خانه به جدیت دنبال کنید،شما میتوانید جعبه مقوایی را برای ریختن کاغذ و حتی کاغذ های بسیار کوچک مانند بلیت اتوبوس و رسید بانک و نظایر ان را در گوشه از خانه قرار بدهید

منبع

https://virgool.io