روغن پیرولیتیک سوختی است که در صنایع سنگین مانند گرمایش ساختمان، کارخانه فولاد، کارخانه سیمان، کارخانه دیگ بخار استفاده می شود. روغن پیرولیز برای تولید گرما با احتراق مستقیم در دیگ بخار یا کوره استفاده می شود.

روغن پیرولیز این پتانسیل را دارد که در مقادیر زیاد و قیمت رقابتی موجود باشد. پس از پالایش پلاستیک و روغن لاستیک، از آن به روش های مختلف مانند کامیون ها، تراکتورها، کشتی ها، تولید برق دیزلی و غیره استفاده می شود.

روغن پیرولیز یک ماده مایع است که در فرآیند پیرولیز و سپس خنک شدن به دست می آید. این یک ساختار مولکولی پیچیده است که معمولاً از بیش از ۲۰۰ ترکیب مختلف تشکیل شده است که از پلیمریزاسیون محصولات فرآوری شده در پیرولیز حاصل می شود.

 

منبع : https://www.eurolab.net