روغن پایه اساس یک روان کننده صنعتی است. روان کننده صنعتی، روان کننده ای است که آماده استفاده است و ترکیبی از روغن(ها) پایه و مواد افزودنی است. به یاد داشته باشید، افزودنی های فرموله شده در روغن پایه معدنی، خواص روغن پایه را تغییر می دهند. وظیفه اصلی یک پالایشگاه جداسازی نفت خام به اجزای مفید آن و حذف اجزای مواد ناخواسته است. روغن‌های پایه یا ذخایر پایه، که گاهی اوقات به آن‌ها گفته می‌شود، از جداسازی و تمیز کردن نفت خام ایجاد می‌شوند. آنها یکی از چندین جزء مایع هستند که از نفت خام ایجاد می شوند.

 

بنزین سبک‌ترین یا کوچک‌ترین جزء هیدروکربنی است و پس از آن نفت سفید یا سوخت جت، سوخت دیزل، روغن‌های پایه، موم‌ها و آسفالت یا قیر که سنگین‌ترین و ضخیم‌ترین ماده است، قرار دارند. روغن‌های پایه از روغن‌های خام با استفاده از سری فرآیندهای زیر تهیه می‌شوند که تا حدی باید برای تمام روغن‌های خام برای پالایش و همچنین فرآیندهای پالایش مجدد اعمال شود.

منبع : https://roghankar.com