مزایای پودر لاستیک:

 • مقاومت بیشتر در برابر خستگی.
 • افزایش خاصیت کشش پذیری دردمای پایین
 • حساسیت حرارتی کمتر
 • الاستیسیته بهبود یافته پوشش
 • ویسکوزیته و چسبندگی بیشتر و مقاومت در برابر شیار شدگی
 • بهبود خواص رئولوژیکی
 • کاهش درجه نفوذ (درجه نفوذ در دماهای بالا به شدت و در دماهای پایین اندکی کاهش می یابد.)
 • افزایش نقطه نرمی
 • کاهش شکنندگی در درجه حرارت پایین
 • کاهش مدول مصالح
 • کاهش صدای چرخ
 • مقاومت بیشتر در برابر یخ زدگی سطوح متخلخل

در برخی مطالعات دریافتند ویسکوزیته قیر بعد از افزودن پودر لاستیک ۲۰۰۰-۱۰۰ برابر می شود. همچنین نتایج ازمایشات خزش نشان می دهد که رفتار این نوع قیرها به رفتار قیر ایده آل نزدیک می باشد. داده های رئولوژیکی، بهبود خواص قیر در دو محدوده دمای سرد و گرم را تایید می نماید. انواع متفاوت پودر لاستیک اثرات متفاوتی بر روی خواص قیر دارد و علت این امر به نوع مواد سازنده نسبت داده شده است. همچنین دما، شیوه و مدت زمان اختلاط نیز تاثیر عمده ای بر رفتار حاصله دارد.

منبع : https://ttapco.com