پسماندهای جامد برای تولید انرژی به گاز تبدیل می‌شوند. این یک فرایند در حال توسعه برای ایجاد گاز از زباله است. در این فرآیند، ابتدا مواد کربنیک از زباله ها جدا می‌شود. در دمای بالا و در حضور اکسیژن به دی اکسید کربن، مونو اکسید کربن و مقدار کمی هیدروژن تبدیل می شوند.

سپس این گاز از آلودگی ها (از جمله ذغال سنگ، ذرات ریز، ذرات معلق در هوا)  پاک می شود و منبع انرژی تمیزی را ارائه می دهد که می تواند برای تولید نیرو از طریق توربین گازی یا موتور استفاده شود.

تنها مشکل موجود آن است که  تبدیل زباله به گاز معمولاً با احتراق دنبال می شود. پس مشکلاتی مانند نشر آلاینده در هوا و.. را به همراه دارند.

منبع : https://www.enline.ir