فرآیند بازیافت زباله و تولید کود کمپوست

کليه مواد زايد جامد (فسادپذير و فسادناپذير) که در منازل ، مراکز تهيه و توزيع وفروش مواد غذايي، موسسات صنعتي و تجاري وکشاورزي و بيمارستانها و مراکز درماني توليد ميشود را زباله مي نامند.

که اين دور ريختن اين زباله ها علاوه بر آلودگي محيط زيست ، بخش عظيمي از منابع تجديد پذيرمان را از بين خواهد برد. صنعت بازيافت امروزه يکي از راهکارهاي ايجاد ارزش افزوده و بهره وري بيشتر در جامعه محسوب مي شود. در اين تا با معرفي اين صنعت اطلاعات بيشتري در زمينه صنعت بازيافت ارایه شده و آن را به عنوان يک فرصت سرمايه گذاري مناسب بررسي نماييم .

انسان و بسياري از موجودات به شيوه هاي مختلف زباله توليد مي کنند که توليد زباله بطور چشمگيري رو به افزايش است . اين افزايش و توليد موجب بحرانهايي در زمينه محيط زيست گرديده است که حيات موجودات کره زمين را با مشکلات جدي روبرو ساخته است . توليد آلاينده هاي مختلف زباله که هر روز بر تعداد و تنوع آن ها افزوده ميشود سبب شده که ضمن خسارت به منابع اصلي ( آب، خاک، هوا ) با مقادير زياد مواد زايد به اشکال جامد ، نيمه جامد ، مايع و گاز مواجه شده ايم و اين بدان معناست که بشر به دست خود عرصه زندگي را برخود و ساير موجودات تنگ نموده است.

استفاده از چهل و هشت هزار ماده شيميايي در زندگاني روزمره که تاکنون تنها خاصيت سرطان زايي پانصد نوع آن به اثبات رسيده نوعي تهديد جدي براي محيط زيست و سلامت انسان به شماره ميرود.
براساس مطالعات موسسه WHO عدم توجه به جمع آوري و دفع مواد زائد مي تواند ۳۲ مشکل زيست محيطي بوجود آورد . افراد جامعه بايد بدين باور برسند که علاوه بر رعايت موازين بهداشت فردي ملزم به حفظ بهداشت محيط پيرامون خود نيز هستند زيرا درصورت عدم رعايت اين موضوع سلامت آنها و سلامت ساير افراد جامعه در مخاطره خواهد افتاد يکي از موارد مهم در زمينه حفظ و ارتقاي سلامت افراد و جامعه دفع زباله و مواد زايد صحيح است که متاسفانه درخيلي از مناطق شهري و روستايي بدليل روش هاي نامطلوب جمع آوري زباله ،محيط زندگي و سلامت افراد در معرض آلودگي و خطر قرار دارد.

اهداف بازيافت زباله و توليد کود کمپوست

  • بهبود روش ذخيره سازي، جمع آوري و بازيافت پسماندها
  • خالص سازي پسماندهاي خشک (مواد مصنوعي) براي بازيافت و بازگشت بهينه اين گونه مواد به چرخه توليد
  • جلوگيري از هدر رفتن سرمايه هاي ملي و كمك به اقتصاد كلان كشور
  • به حداقل رساندن دفن پسماند و حذف آن در آينده
  • ارتقا سطح كيفيت خدمات شهري
  • حفظ محيط زيست و جلوگيري از توليد و انتشار آلودگي ها
  • ارتقا سطح فرهنگ عمومي در برخورد با پسماندها

 

عوامل موثر در تهيه كود از زباله

رطوبت توده كمپوست بايستي بين ۵۰ تا ۶۰ درصد باشد.

تامين اكسيژن مورد نياز براي تجزيه مواد (هوادهي).

درجه حرارت مورد نياز براي تجزيه مواد حدود ۶۰ درجه سانتي گراد است.

همگن بودن مواد به منظور كنترل عمل تجزيه.

تنظيم نسبت (اين نسبت بايد حدود ۳۰ باشد).

ابعاد و قطعات موادي كه بايد تجزيه گردند هرچه كوچكتر باشد، مجموع سطح آن‌ها بيشتر شده و در نتيجه سطح تماس آن‌ها با ميكروارگانيسم افزايش مي‌يابد.

اصول كار در تهيه كود از زباله، هوادهي متناوب موادي است كه از آن‌ها كمپوست تهيه مي‌شود. هوادهي علاوه بر تامين اكسيژن مورد نياز براي تجزيه مواد، باعث افزايش درجه حرارت، كنترل مگس و بوهاي ناهنجار و در نهايت تسريع در عمل تجزيه مواد مي‌شود. در تهيه كود از زباله، دفع مواد غير قابل كمپوست، جداسازي مواد غيرقابل كمپوست، ميزان نياز به كمپوست، و نحوه كاربرد آن، توليد بو و كنترل آن، جنبه هاي بهداشتي و قيمت تمام شده كمپوست همگي فاكتورهايي هستند كه بايد به دقت مورد توجه قرار گيرند.

 

منبع

https://etojihi.com/waste-recycling-machines-and-produce-fertilizer-composting/