شرکت نیرو گستر رومینا

طراحی و ساخت انواع ماشین آلات صنعتی

خط پیرولیز زباله صنعتی و شهری

خط تولید ماسک

ژنراتور برق و …