نان، مهم‌ترين منبع تامين انرژي بدن
نان يکي از اقلامِ مهمِ گروه اصلي برنامه غذايي روزانه است. به اين معني که اگر مواد مغذيِ مورد نياز بدن در يک روز را دسته بندي کنيم، نان و غلات يکي از مهم ترين دسته هاي اين گروه است که بايد با ملاحظاتِ خاصي مصرف شود. دکتر خديجه رحماني، متخصص تغذيه، عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي تهران و از اعضاي انستيتو تحقيقات تغذيه و صنايع غذايي، از چگونگي مصرف نان گفته است که با هم مي خوانيم.

نان، منبعِ عمده تامين کننده انرژيِ روزانه بدن است. همان طور که مي دانيم، در بدن دو نوع انرژي وجود دارد. انرژيِ ذخيره شده و انرژيِ در دسترس. عمده انرژي در دسترسِ سلول ها از طريق قندِ خون تامين مي شود که اين قند، از فعل و انفعالِ تدريجيِ کربوهيدرات هاي کمپلکس که از طريق مصرف نان و غلات، جذبِ بدن مي شود، به وجود مي آيد. گفتني است سلول هاي مغز و اعصاب و گلبول هاي قرمز خون، از سلول هايي است که انرژي شان را به شکل مستقيم از قندِ حاصل از کربوهيدرات ها تامين مي کند.

بهترين نوع نان، نانِ سبوس دار است که به اصطلاح نانِ کامل هم خوانده مي شود. در عين حال برنج، ماکاروني، جو، بلغور يا سيب زميني هم مي تواند تا حدودي جايگزين نانِ سبوس دار شود.

بايد توجه داشت مصرف نان در تماميِ وعده هاي غذايي روزانه به ميزان مناسب وجود داشته باشد. بيشترين وعده در صبحانه، در وعده ناهار کمتر و در وعده شام به ميزان مختصر.

من به عنوانِ يک متخصص تغذيه، فقط از نانِ سنگک و بربري استفاده مي کنم و براي مصرفِ نانِ کامل، اهميت زيادي قائلم.