قوس الکتریکی

تاريخچه در سال 1802 پتروف (V.P.Petrof) كشف كرد كه اگر [...]