برای تولید سوخت هسته‌ای اورانیوم غنی شده به یک کارخانه تولید سوخت منتقل شده و در آنجا به پودر اورانیوم دی‌اکسید تبدیل می شود. در مرحله بعد این پودر فشرده می شود تا گلوله های سوخت کوچکی ایجاد شود و برای تولید ماده سرامیکی سخت گرم می شود.

سوخت هسته تی برای هاولین بار در سال در شال ۱۹۰۴ توسط جیمز چادویک یه جود امد و رفته رقفته جای سوخت های تجدید پذیر را در سرتا سر دنیا گرفت.