این بخش باعث ایجاد ماشین آلات کنترل کننده آب و هوا برای ساختمانهای مسکونی و تجاری می شود. این صنعت علاوه بر تجهیزات سرمایشی و گرمایشی، تجهیزات تصفیه هوا را که به طور فزاینده ای در ساخت وسازهای جدید رایج است. و تجهیزات برودتی تجاری را که در درجه اول برای ذخیره سازی مواد غذایی استفاده می شود، تولید می کند.