سالن تولید یکی از مهم‌ترین بخش‌ها در هر کارخانه می‌باشد متناسب با میزان تولید ممکن است در معرض آلودگی‌های متفاوتی قرار بگیرد. برخی از این آلودگی‌ها مواد شیمیایی و سمی و مضری هستند که در صورتی که به درستی جمع‌آوری جمع آوری نگردند موجب بروز خطراتی می‌گردند. به همین منظور اکثر کارخانه‌ها عموماً به دستگاه‌های متفاوی مجهز هستند تا در ایمنی کامل این مواد گاهی آسیب زا را جمع‌آوری نمایند. مکنده صنعتی و مکنده ضد انفجار صنعتی یکی از این دستگاه‌ها است.