در ماشین آلات سنگ سابی تخت، قطعه کار توسط کارگیر روی میز بسته شده و سطح آن با چرخش و سایش ابزار سنگ زده می شود، نام این ابزار در تمامی دستگاه ها “چرخ سنگ” یا “چرخ سنباده” است. همچنین علت استفاده از واژه تخت در نام گذاری ”ماشین سنگ تخت” ، کاربرد این ماشین آلات در سنگ زنی سطوح تخت است.

در تشبیهی ساده می توان سنگزنی سطوح تخت را به عملکرد دستگاه فرز و سنگ زنی سطوح استوانه ای را به عملکرد دستگاه تراش تشبیه کرد ، پس همانطور که سنگ زنی قطعات استوانه ای در “ماشین آلات سنگ سابی تخت” مقدور نیست، سنگزنی قطعات تخت هم در “دستگاه های سنگ زنی استوانه ای” امکان پذیر نمی باشد.

در ماشین آلات سنگ سابی تخت، میز کار می تواند ۴ وجهی بوده و حرکت رفت و برگشتی داشته باشد، یا دایره ای باشد و بدون داشتن حرکات رفت و برگشتی حول محور خود بچرخد. ابزار براده برداری یا همان چرخ سنگ نیز با قرارگیری روی یک محور افقی یا عمودی  (اسپیندل) می چرخد.

به صورت کلی ماشین آلات سنگ سابی تخت به واسطه ی پارامترهای جهت محور دستگاه و نوع حرکت میز، در چهار نوع مختلف طراحی و ساخته می شوند:

  1. ماشین آلات سنگ سابی تخت افقی با میز رفت و برگشتی
  2. ماشین آلات سنگ سابی تخت افقی با میز چرخشی
  3. ماشین آلات سنگ سابی تخت عمودی با میز رفت و برگشتی
  4. ماشین آلات سنگ سابی تخت عمودی با میز چرخشی