شامل انواع ماشین آلات است که نوعی کار را به نوع دیگر منتقل می کند. توربین ها با استفاده از انرژی حاصل از حرکت بخار، گاز، آب یا باد، با چرخاندن شافت محرک، قدرت مکانیکی ایجاد می کنند. در کنار چرخ دنده ها، تعویض سرعت، کلاچ، زنجیر محرک و قرقره که همگی در این بخش ساخته می شوند. توربین ها خطوط مونتاژ و سایر ماشین آلات صنعتی را در حرکت قرار می دهند. توربین ها به ژنراتور متصل می شوند، و برق ایجاد می کنند.

این بخش صنعت همچنین دیزل و سایر موتورهای احتراق داخلی و اجزای آنها را تولید می کند که برای تأمین انرژی ژنراتورهای قابل حمل، کمپرسورهای هوا، پمپ ها و سایر تجهیزات استفاده می شود. موتورهای هواپیما و وسایل نقلیه موتوری به ترتیب توسط صنایع هوافضا و ساخت قطعات و وسایل نقلیه موتوری ساخته می شوند که در جاهای دیگر ظاهر می شوند.