ماشین آلات سنگ سابی : سنگزنی یا سنگ سابی (Grinding) عملیاتی است که طی آن ابزار تشکیل شده از دانه های ریز و مواد ساینده (چرخ سنگ) توسط فرآیند سایش از قطعه کار نرم تر براده برداری می کنند، به عبارتی این دانه ها مثل لبه های برنده عمل کرده و تعداد زیاد آنها در کنار سایشی بودن فرآیند، ایجاد سطوح صاف و پرداخت شده را امکان پذیر می کنند.

کاربرد اصلی سنگ زنی ایجاد پرداخت سطحی بالا در مراحل نهایی ساخت قطعه یا ایجاد سطوح مبنا در شروع فرآیند می باشد. علاوه بر این مهمترین مزیت سنگزنی، براده برداری از سطوح سختی است که سایر فرآیندهای ماشین کاری در پرداخت آنها ناتوان هستند.

عملیات سنگزنی و صيقلی كردن قطعات عبارت است از : تراش و براده برداری فلزات توسط چرخ سنباده دواريی كه بعنوان ابزار براده برداری استفاده ميشود. سنگزني مثل : فرز كاری ،سوراخكاری ،تراشكاری يک عمل براده بردار میباشد در سنگزنی به جای يک يا چند لب برنده از ابزار ساينده ای با هزاران لبه برنده استفاده ميشود. در حقيقت سنگ سنباده مانند يک تيغه فرز عمل ميكند كه دانه های سنگ،به جای لبه های برنده تيغه فرز ميباشند و هر دانه سنگ يک براده كوچک از روی قطعه كار برداشته و موجب صاف و پرداخت شدن قطعه كار ميگردد.