در دستگاه  پرس گرم ، فشار در دمای بالا به صورت یک طرفه اعمال می شود. اصطلاح “درجه حرارت بالا” به دمایی گفته می شود که ماده اصلی سازنده سیستم آلیاژ در رژیم تغییر شکل پلاستیک باشد. می توان آن را به عنوان دو نوع فرایند پرس گرم در نظر گرفت.

در فرآیند فشار دادن معمول ، فقط فشار و دما (اعمال شده توسط بخاری) اعمال می شود. اگر منبع گرما کوره القایی باشد ، فرآیند را فشار داغ القایی می نامند. روش دیگر برای گرم کردن نمونه با کمک یک میدان الکتریکی اعمال شده است. در این حالت ، میزان گرمایش نیز بهبود می یابد ، همچنین کارایی فرآیند نیز بهبود می یابد.

این فرآیند اخیر را می توان سلف پخت پلاسما در نظر گرفت. هنگامی که از این سیستم پردازشی استفاده می شود ، فشار و دما هم کمتر از فرآیند PM معمولی هستند (ابتدا فشار دادن و سپس پخت). این اجازه می دهد تا حداکثر چگالی در دماهای پایین تر حاصل شود ، در نتیجه اندازه دانه کوچکتر از عواقب پیش بینی شده و مثبت بر خواص است.