از میان تحقیقات وسیع شرکت‌های مهندسی در راس آن‌ها شرکت “R&D” و دانشگاه دورتموند آلمان و انستیتو هاربین نتایج مؤثری حاصل شد ولی این روش هنوز به کندی پیش می‌رود و علل آن عبارتند از: نیاز به پرس با تناژ بسیار بالا ،بزرگ بودن میز کار پرس و ابزارهای مورد نیاز،کم بودن سرعت تعویض ابزار در خلال عملیات هیدروفرمینگ ،سرمایه‌گذاری بسیار بالا در مورد پرس ابزار.