تکنولوژی دستگاه هیدروفرمینگ این امکان را ایجاد کرده که بتوانیم قطعات بسیار پیچیده را تولید کنیم، از پیشرفت‌های جدید در این عرصه می‌توان به فرایند کشش عمیق هیدرومکانیکی، فرایند کشش عمیق هیدروریم، دستگاه هیدروفرمینگ جفتی ورق فلزی، دستگاه هیدروفرمینگ ورق با یک قالب متحرک اشاره کرد.