• قابلیت تکرار پذیری پروسه ها و فعالیت ها
• بهبود کیفیت محصولات نهایی تولید شده
• بهبود سرعت و کمیت تولید
• افزایش سرعت و دقت در کنترل کیفیت
• کاهش دادن ضایعات و پسماند های تولید
• بهبود بهره وری واحد های صنعتی
• بالا بردن ضریب ایمنی
مشخص ترین و اصلی ترین هدف واحد های صنعتی بهبود سطح کیفیت و کمیت محصولات تولیدی است.وظیفه ی مدیران صنایع تلاش جهت رسیدن به این هدف مهم می باشد. جهت افزایش کمیت و کیفیت یک محصول، باید از ماشین آلات سنگین ، پیشرفته و اتوماتیک استفاده نمود. دستگاه های صنعتی که بیشتر مراحل کاری آن ها به صورت اتوماتیک انجام شود و نیاز آن به عوامل انسانی کمتر باشد.