مزیت اصلی دستگاه تراش پرتابل این است که تمامی فرایند های فیس دهی ، براده برداری ، کف تراش و… را از طریق مکانیزم تراشکاری به انجام میرساند که همین امر موجب افزایش ایمنی و اطمینان کار میشود.
دستگاه تراش پرتابل چگونه موجب افزایش اطمینان و ایمنی میشود؟
انجام دادن فرآیند های کاری از طریق مکانیزم تراش کاری حرارت کم ، موضعی و قابل رفع ایجاد میکند که همین موضوع خطر اشتعال و آتش سوزی لوله های حمل کننده ی مواد اشتعال زا را بطور چشم گیری کاهش میدهد.