کربن سیاه را می توان مانند صنایع قیر و آسفالت و صنایع خودرو سازی کف پوش ها و صنایع کامپیوتر و زغال سنگ به گلوله هایی برای سوزاندن و گرمایش تبدیل کرد یا با استانداردهای مختلف تصفیه کرد و به عنوان افزودنی برای رنگ ها، رنگدانه ها، محصولات لاستیکی و غیره استفاده کرد. بسیاری از مشتریان ما از کربن سیاه سودهای کلانی به دست آورده اند که مشکل کمبود کربن سیاه در بازار را تا حدودی حل کرده است.

منبع : https://irangasoil.com