از آنجا که تعداد وسایل نقلیه موتوری رو به افزایش خواهد بود ، تنها راهی که به کمک آن می توان تعداد تایر های فرسوده را کاهش داد، ساخت تایر هایی با دوام و با کارایی بهتر است . صنایع نه تنها به خاطر هدف های نوع دوستانه بلکه به دلیل کسب بازار و نیاز های اقتصادی ، طول عمر تایر ها را افزایش می دهند و در این راستا به پیشرفت های قابل توجهی دست یافته اند . بزرگترین پیشرفتی که حاصل شده است توسعه ی تایر های رادیال است که تقریبا عمری دو برابر تایر های بایاس (اریب) دارند و بهبود کارایی آنها هم چنان در دست انجام است و آمیزه هایی با قدرت جهندگی (رزیلیانس) بالاتر برای آنها طراحی و تولید می شود. طبق تخمین شرکت گودیر، کارکرد تایر ها طی ۲۰ سال گذشته دو برابر شده است، در ایالات متحده ی آمریکا هم میشلین و هم گودیر عمر تایر ها را تضمین می کنند و با دقت در کارت های ضمانت این شرکت ها مشخص می شود که عمر تایر را فقط برای مالک اول تایر ضمانت می کنند و قابل انتقال به غیر نیست . با وجود این که شرایط رانندگی در اروپا سخت تر است و سایش تایر بیشتر است ، اما بدون تردید عمر تایر ها نسبت به قبل افزایش یافته است.
گرچه پیشرفت در تکنولوژی تولید مواد اولیه نسبتاً کند و ثابت بوده و چشمگیر نیست ، ولی بهبود سالیانه در رابطه با عمر تایرها برای جبران افزایش بی وقفه در خرید وسایل نقلیه ، که به تبع آن استفاده از تایر را به دنبال دارد ، کای به نظر نمی رسد. یا وجود این ، تایر هایی که طول عمر بیشتری دارند می توانند جهت حل مشکل بازیافت ضایعات تایر ، سهم خود را ایفا منند گرچه این یک راه حل کامل تلقی نمی شود.
منبع :
https://iranzayeat.com