در این مقاله انواع روش های استفاده مجدد از تایر های فرسوده و نیز استفاده از پودر لاستیک این تایرها در ساخت فرآورده های مختلف ، در ترکیب آسفالت های اصلاح شده ی لاستیکی ، در کوره های پخت سیمان و در سوخت نیروگاه های برق مورد بحث قرار گرفته و دامنه وسیعی از کاربردهای تایر ضایعاتی معرفی شده است. ده ها سال است که مشکل ضایعات تایر های فرسوده رو به افزایش است . در ابتدا به نظر می رسد که تایر های فرسوده ظاهراً چندان ارزشی ندارند و باید پس از پایان عمر مفیدشان دور ریخته شوند.البته چنانچه حجم اینگونه ضایعات کم باشد موضوع قابل اعتنا نیست ولی می دانیم که همراه با رشد صنایع خودرو سازی ، تعداد تایر های فرسوده نیز به سرعت طی چند دهه ی گذشته رو به افزایش بوده است. چگونگی بازیافت تایر های فرسوده یکی از چالش های عمده در فرایند بازیافت لاستیک است زیرا تایر از مواد مختلفی تشکیل شده و غالباً شامل سیم است و تفکیک و جداسازی اجزای آن کار مشکلی هست.

منبع :
https://iranzayeat.com