طلای کثیف درواقع زباله ها می باشند. اما چرا به زباله نسبت طلا بودن می دهیم . چون در جایگاه خود دارای ارزش زیادی است مثل زعفران که در جایگاه خود ارزش بالایی دارد و به آن طلای زرد گفته می شود. اگر ما بدانیم چگونه زباله ها را در جهت درآمدزایی استفاده کنیم . زباله ها در جایگاه همانند طلا ارزش پیدا می کنند. اما صفت کثیف بودن در جهت این است که این مواد در ابتدا دورریختی هستند و این ما هستیم که با بازیافت این مواد می خواهیم به ارزشی همتراز طلا دست پیدا کنند.
اگر دقت بکنیم بیشتر زباله های خانگی ما از نوع زباله هایی هستند که می توان آن ها را به کود تبدیل کرد. حدود ۲۰% دیگر از نوع پلاستیک و کاغذ و یا وسایل الکتریکی هستند. این مواد در کارخانه های بازیافت زباله به مواد دیگر تبدیل می شوند. بنابراین این بهترین راه برای درآمدزایی از بازیافت زباله است که می توان پول هنگفتی را به جیب زد.
از موضوع درآمدزایی خود بازیافت هم بگذریم اینکار به خودی خود نوعی حفظ محیط زیست و کاهش هزینه های اقتصادی بعدی است چرا که اگر این مواد را بازیافت نکنیم، برای تولید دوباره و هم چنین دفع مواد زاید قبلی، هم به محیط زیست آسیب رسانده و هم هزینه های تولید بیشتر خواهد شد و درنهایت برای جمع آوری این مواد از محیط زیست نیز باید هزینه های بسیاری شود.
منبع : https://tafahomonline.ir