این آلودگی به‌دلیل اثرات دائمی آن یکی از خطرناک‌ترین آلودگی‌ها محسوب می‌شود. این آلودگی که می‌تواند از دفع زباله‌های هسته‌ای ایجاد شود سبب سرطان پوست، سرطان خون و ناباروری می‌شود. همچنین قرار گرفتن در معرض تشعشعات رادیواکتیو نقایص مادرزادی و نابینایی را به‌همراه خواهد داشت. آلودگی رادیواکتیو می‌تواند به‌طور دائم خاک، هوا و آب که منابع اصلی حیات هستند را تغییر دهد.