از آلودگی آب به‌عنوان آلودگی بدنه‌های آبی یاد می‌شود. این آلودگی زمانی رخ می‌دهد که رودخانه‌ها، دریاچه‌ها، اقیانوس‌ها، آب‌های زیرزمینی و سفره‌های زیرزمینی به پساب‌های صنعتی و کشاورزی آلوده شوند. این آلودگی تأثیرات منفی زیادی بر تمام اشکال حیاتی که به آن متکی هستند، می‌گذارد. از مهم‌ترین علت‌های آلودگی آب می‌توان به شهرنشینی، جنگل‌زدایی، پساب‌های صنعتی، استفاده از مواد شوینده و کودها و رواناب‌های کشاورزی اشاره کرد.
اگر بخواهید بدانید تأثیر آلودگی محیط زیست چیست کافی است به انقراض گونه‌های زیادی از آبزیان توجه کنید. متأسفانه آلودگی آب تأثیر بسزایی بر زندگی آبزیان می‌گذارد، متابولیسم و رفتار آن‌ها را تغییر می‌دهد و بیماری و مرگ را برای آن‌ها به ارمغان می‌آورد. همچنین آلودگی آب این پتانسیل را دارد که تأثیر قابل‌توجهی بر زنجیره غذایی داشته باشد. کادمیوم و سرب دو ماده سمی هستند که از طریق حیوانات، وارد زنجیره غذایی می‌شوند و می‌توانند در سطوح بالاتر اختلال ایجاد کنند.
https://mag.snapp.express