در کشورهای پیشرفته به این طلای کثیف به عنوان یک صنعت اقتصادی خوب نگاه می کنند و تمام تلاش خود را می نمایند تا مواد زاید و دورریختنی را از مواد قابل بازیافت جدا نموده و آن را تبدیل به پول کنند.
یکی از این کشورهایی که دستی بسیار در درآمدزایی از طلایی کثیف دارد، کشور چین است. حتی گاهی دست به واردات آن زده تا آنها را بازیافت کرده و دوباره به خود همان کشور بفروشد و این نهایت نگرش اقتصادی می باشد.
امروزه در ایران نیز متوجه این موضوع شده اند که می توان براحتی هزینه های مربوط به دفع زباله ها را کاهش دهند. مسئولان با اقدام به جمع آوری مواد قابل بازیافت و تفکیک زباله از درب منازل گامی در جهت بهبود این صنعت برداشته اند.
برای درآمدزایی از طلایی کثیف که حالا فهمیدیم چقدر برای کشورها مهم شده است، می توان زباله ها را با استفاده از کمپوست و تولید برق و پلاسما و … به پول تبدیل کرد.
کسب درآمد از زباله های مدرن مانند وسایل الکترونیکی و… یکی از مواردی است که کشورهای صنعتی و مدرن دنیا به فکر آن افتادند و در کشور ما به خاطر نبود زیرساخت های لازم مغفول مانده است

منبع : https://tafahomonline.ir