این مواد ناشی از ترکیبی از آلودگی ساحلی و گرم شدن دریاها است که باعث گسترش آنها می شود. باکتری های خطرناکی که در آب های گرم تر یافت می شوند و باعث بیماری های کشنده می شوند اکنون بیشتر در اقیانوس های شمالی مشاهده می شوند و عفونت هایی خطرناکی را ایجاد می کنند.
به رغم نتایج هشدار دهنده این تحقیقات خبر خوش این است که آلودگی اقیانوس ها مانند دیگر انواع آلودگی ها قابل کنترل وپیشگیری هستند. ممنوعیت استفاده از پلاستیک های یکبار مصرف و تفکیک بهتر زباله می تواند این آلودگی را در مبدا از بین ببرد به ویژه این امر در خصوص آلودگی پلاستیک در زمین و دریا موثر است.
حفظ و حراست از کره زمین یک نگرانی جهانی و مسئولیت جمعی است. دولت هایی که سنگینی آلودگی اقیانوس ها را درک می کنند از خطرات فزاینده آن با خبرند و در تعامل باجوامع خود اقدامات و تدابیر جسورانه ای را با استناد بر شواهد برای جلوگیری از آلودگی در مبدا بکار می برند؛ اقدامی که برای جلوگیری از آلودگی اقیانوس ها و حفاظت از سلامت خود ما انسان ها ضرورت دارد.

منبع : https://www.irna.ir