فرانسه با تصويب قانون مديريت پسماند در دهه۸۰يكي از پيشگامان مديريت نوين پسماند در دنيا به شمار مي‌آيد. بنابرين اين قانون در فرانسه تمامي مسائل به توليد،حمل ونقل و دفع پسماندها تحت قاعده ونظام خاصي صورت مي‌گيرد. قوانين زباله در ايتاليا از منطقه‌اي به منطقه ديگر بسيار متفاوت است. قوانين زباله در رم بسيار سخت‌تر شده و بر اساس آن افرادي كه تا فاصله ۵۰۰ متري خانه خود داراي سطل بازيافت هستند و زباله‌هاي خود را جدا نكنند تا ۶۱۹ يورو جريمه خواهند شد. آمريكا يكي از كشورهاي فعال در امر مديريت پسماند است. از سال ۱۹۷۸ ميلادي تاكنون كه قانون كنترل و حفاظت از محيط زيست در امريكا تصويب شد مساله مديريت پسماند در اين كشور جدي‌تر دنبال شده است. بر طبق اين قانون پسماندهاي موجود در كشور به دو رده كلي تقسيم مي‌شود پسماندهاي خطرناك و پسماندهاي غير خطرناك. در سال ۲۰۱۰ ميلادي ۴۳ ميليون تن پسماند خطر ناك در امريكا توليد شده است كه نسبت به سال ۱۹۹۰ ميلادي حجم آن بيش از چهار برابر شد. آمار نشان مي‌دهد در سال ۱۹۹۰ ميلادي پسماندهاي خطرناك سهم بسيار اندكي از پسماندهاي موجود در امريكا را تشكيل مي‌داد و با توسعه صنعت و زندگي ماشيني بر حجم پسماندهاي خطرناك اضافه شد. پسماندهاي خطرناك شامل پسماندهاي نفتي و اسيدي، پسماندهاي بيمارستاني و پسماندهاي ناشي از مواد مورد استفاده در واحدهاي صنعتي و شيميايي است. پسماندهاي غير خطرناك هم گستره بسيار وسيعي دارد كه يكي از مهمترين بخش‌هاي آنها پسماندهاي خشك است. در سال گذشته ۲۴۵٫۷ ميليون تن پسماند خشك در امريكا توليد شد كه سرانه توليد پسماند خشك در اين كشور را به يك هزار و ۸۰۰ پوند رسانيد. آمار نشان مي‌دهد طي بيست سال گذشته حجم توليد پسماند خشك در امريكا ۱۲ درصد رشد كرده است در حاليكه نرخ رشد توليد پسماند خطرناك در اين سرزمين برابر با ۳۶ درصد بوده است. هم اكنون چند دهه است كه دولت دانمارك در پي سياستهاي زيست محيطي خود به زباله به عنوان يك منبع مي‌نگرد. در كشور سوئد به صورت ميانگين هر شهروند يك ونيم كيلو پسماند در روز توليد مي كند و هر خانواده به ازاي هر كيلو پسماند توليدي خود بايد مبلغي معادل يك دلار را به متوليان جمع آوري پرداخت نمايد.

اين هزينه ها هر شش ماه يكبار و به وسيله برگه هاي مالياتي به شهروندان اعلام مي شود. هر خانواده مي تواند حداكثر تا يك دوره مي پرداخت صورتحساب خود را به عد موكول كند كه در صورت تكراري براي بار اول ۳۰ درصد كل به عنوان جريمه دير كرد به مبلغ افزوده شده و در مرحله دوم دادگاه وارد عمل مي شود. آلمانها خود را قهرمان محيط زيست جهان مي‌دانند. البته شكي نيست كه اين بحث براي آنها بسيار مهم است. جداسازي زباله‌هاي خانگي امري بسيار مهم براي مردم آلمان است. سوئيس تجهيزات بازيافت زباله خود را به درستي مورد تمجيد قرار مي‌دهد. شيشه و كاغذ نمونه‌اي از زباله‌هايي هستند كه به طور متوسط در سوئيس دور انداخته نمي شوند.

مطابق نخستين ماده قانون پسماندها، حمل ونقل طبقات خاص پسماندها بايد ممنوع شود يا به طور خاص تحت يك ضابطه از پيش تعيين شده به ويژه بين كشورها تبديل شود و مطابق ماده ۲۰ قانون آيين دادرسي كيفري فرانسه،پليس قضايي،موظف به تحقيق و بررسي در زمينه تخلفات مربوط به مديريت پسماندها است. علاوه بر اين مقامات بهداشتي نيز حق نظارت و بازرسي دارند. طي موادي از قانون نيز عناوين مجرمانه مرتبط با پسماندها مشخص شده اند كه ارتكاب آنها مطابق آخرين اصطلاحات قانون مجازات تا دو سال زندان و جريمه تا هفت هزار و پانصد ۷٫۵ يورو است.

حالا ما در ايران به جاي استفاده مفيد و كسب درآمد از اين طلاي ارزشمند آن را به معضلي هزينه بر همراه با آثار مخرب زيست محيطي تبديل كرده ايم. همه ساله هزينه هاي بالايي براي جمع آوري و دفع پسماند صرف مي شود، در حالي مي توان با برنامه ريزي اصولي و استفاده از روش هاي نوين، با بكارگيري توان بخش خصوصي نه تنها از تبديل شدن زباله ها به معضل جلوگيري كرده بلكه از آن به عنوان اهرمي براي كسب درآمد استفاده كنيم.
در اين ميان افرادي هستند كه به دزدان زباله مشهورند آنها كارشان جستجو در زباله هاست. به درد بخورهايش را جدا مي كنند و بقيه را بيرون سطل زباله و گاهي در كوچه و خيابان رها مي كنند.

منبع : https://www.irna.ir