ضربه‌هایی که انسان در سده‌ی اخیر بر پیکره‌ی محیط زیست وارد کرده تکان دهنده است. این آسیب‌ها به میزانی است که سرعت انقراض گونه‌های جانوری در جهان، به طرز نگران کننده‌ای رو به افزایش است. آمارها نشان می‌دهند میزان از بین رفتن و انقراض انواع گونه‌های جانوری از ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ برابر شده است که بخش مهمی از این فاجعه به خاطر افزایش تولید زباله در جهان است.

آمارهای مربوط به انقراض انواع گونه‌های جانوری، پس از انقراض انبوهی که میلیون‌ها سال پیش رخ داده است، به عنوان آخرین انقراض انبوه کره‌ی زمین شناخته می‌شود. تنها تفاوت انقراض هولوسن با پنج انقراض پیشین کره‌ی زمین این است که این انقراض اخیر، به دست یکی از جانداران خود کره‌ی زمین یعنی انسان به وجود آمده است.

طبق مطالعه‌ای که در سال ۲۰۲۰ در PNAS منتشر شده «انقراض معاصر می‌تواند جدی‌ترین تهدید محیط زیستی برای تداوم تمدن باشد؛ چون غیر قابل برگشت بوده و سرعت یافتن آن اجتناب ناپذیر است و این تهدید، به خاطر رشد سریع جمعیت و افزایش نرخ مصرف است».

دو نکته‌ی مطرح شده، یعنی رشد جمعیت و افزایش نرخ مصرف رابطه‌ی مستقیم با تولید زباله دارد.

 

منبع : https://tafkikan.com