سبک زندگی بدون زباله یا zero waste lifestyle اجرای مجموعه‌ای از راهکارهای متمرکز بر پیشگیری از تولید زباله است که باعث طراحی مجدد چرخه‌های عمر منابع و استفاده‌ی مجدد از آن‌ها می‌شود. هدف از این سبک زندگی این است که هیچ زباله‌ای به محل دفن زباله، زباله‌سوز یا اقیانوس ارسال نشود. در حال حاضر، فقط ۹ درصد از زباله‌های پلاستیکی بازیافت می‌شوند. در سیستم زباله‌ی صفر، مواد تا زمانی که قابل مصرف بهینه باشند، دوباره استفاده می‌شوند.

سبک زندگی بدون زباله در تلاش است که این سیستم خطی را به یک سیستم دایره‌ای الهام گرفته شده از طبیعت تبدیل کند.

در واقع بدون زباله زندگی کردن یعنی تعریف دوباره‌ی سیستم. ما در حال حاضر در یک اقتصاد خطی زندگی می‌کنیم که منابع را از زمین می‌گیریم و پس از بهره‌برداری از آن‌ها، پسماند را در یک سوراخ غول‌پیکر در زمین دفن می‌کنیم.

در طبیعت هر منبع پس از استفاده، به چرخه‌ی طبیعی باز می‌گردد و دوباره استفاده می‌شود؛ در واقع هیچ زباله‌ای در طبیعت تولید نمی‌شود.

 

منبع : https://www.digikala.com