طبق تحقیقات انجام شده هر کیسه‌ی پلاستیکی فقط ۲۵ دقیقه بعد از خرید استفاده می‌شود و سپس دور انداخته می‌شود. ممکن است با دور انداختن کیسه دیگه به آن فکر نکنیم ولی باید بدانید اگر فراموششان کنیم بی‌اثر نمی‌شوند. کیسه‌های پلاستیکی برای اینکه کاملا پوسیده شوند به ۱۰۰ تا ۵۰۰ سال زمان نیاز دارند. این یعنی تا ۵۰۰ سال در محیط زیست باقی مانده و به آن آسیب می‌زنند.

در گوشه و کنار جهان سواحل بزرگ اقیانوس‌ها را می‌بینیم که پر از پلاستیک هستند یا انبوه زباله‌های پلاستیکی را می‌بینیم که روی هم جمع شده‌اند و بعضی از آن‌ها که به بزرگی یک جزیره هستند، روی آب شناور مانده‌اند و به‌راحتی کیسه‌های پلاستیکی یا ذرات ریز پلاستیک از آن‌ها جدا شده و در آب رها می‌شوند.

روز جهانی بدون کیسه‌ی پلاستیکی به ما بهانه‌ای می‌دهد تا به خودمان و دیگران یادآوری کنیم که هر اقدام ما علیه طبیعت و هر کیسه‌ی پلاستیکی که دور می‌اندازیم می‌تواند زندگی شخص دیگری را در گوشه‌ای از دنیا تحت تاثیر قرار دهد و یا حتی به نسل‌های بعدی آسیب برساند.

 

 

منبع : https://www.digikala.com