• مواد قهوه‌ای که شامل موادی مانند برگ‌های خشک شده، شاخه‌ها و بوته‌های هرس شده هستند.
  • مواد سبز که شامل موادی مانند چمن‌، ضایعات سبزیجات، ضایعات میوه و قهوه هستند.
  • آب که اضافه کردن مقدار مناسب آن به مواد قهوه‌ای و سبز برای تهیه کردن کمپوست ضروری است.

هر توده‌ی کمپوست باید مواد قهوه‌ای و سبز را به مقدار مساوی داشته باشد. مواد قهوه‌ای، کربن، مواد سبز، نیتروژن و آب، رطوبت را برای تجزیه‌ی مواد آلی و تولید کمپوست فراهم می‌کند.

 

 

 

منبع : https://www.digikala.com