همانطور که چندی قبل به آن اشاره کردیم، تمامی پالایشگاه ها از جمله مینی ریفاینری شامل بخش های گوناگونی می باشند که مهم ترین آن ها عبارت اند از:

  1. مخازن خوراک
  2. واحد یویتلیتی
  3. واحد تصفیه

مخازن خوراک در مینی پالایشگاه

اولین و مهم ترین واحد در مینی پالایشگاه ها به مخازن خوراک اختصاص می یابد. بسیاری از افراد ممکن است با کاربرد اصلی مخازن خوراک اشنا نباشند، به همین منظور باید بگوییم که این مخازن می بایست به ذخیره مواد برای بارگیری و پخش، ذخیره فرآورده ها، ذخیره مواد واسطه، اندازه گیری حجم خوراک و محصول تولید شده و… بپردازند.

حال باید بدانید که مخازن خوراک انواع متفاوتی را همچون تانک های درباز، مخازن با سقف ثابت، مخازن با سقف شناور، مخازن کروی و استوانه ای و مخازن سرد شامل می شوند. هر یک از این مخازن می توانند نیاز های مشخصی را از کاربران رفع سازند و روند کار مینی پالایشگاه ها را تسریع ببخشند.

واحد یویتلیتی در مینی پالایشگاه

از دیگر واحد های مهم در مینی ریفاینری ها می توان به یویتلیتی ها اشاره نمود. در این واحد عملیات خنک کاری، تصفیه فاضلاب، برق کاری و… انجام می شود و کارکنان زیادی را همواره به خود اختصاص می دهد.

 

واحد تصفیه در مینی پالایشگاه

از دیگر واحد های موجود در مینی پالایشگاه ها می توان واحد تصفیه را نام برد. همانطور که از نام این واحد مشخص است، در آن تصفیه های نهایی و میانی صورت می گیرد و به کیفیت فراورده ها کمک شایانی می کند.

 

منبع : https://niroonamad.com