مینی پالایشگاه یا مینی ریفاینری (Mini Refinery) همان پالایشگاه ها می باشند ولی در مقیاس بسیار کوچک، این مینی پالایشگاه ها نیز به تولید و تصفیه نفت خام می پردازند. همانطور که می‌ دانید، امروزه پالایشگاه های بسیاری در سراسر جهان بنیان نهاده شده اند که تمامی آن ها وظایف مخصوص به خود را دارا می باشند. مینی پالایشگاه بخش هایی مثل مخازن خوراک و تصفیه دارد. همانطور که در مقاله بازیافت روغن هم به آن اشاره شد مینی ریفاینری ها از اهمیت زیادی برخوردار هستند.

منبع : https://niroonamad.com