روغن پیرولیتیک یا روغن پیرولیز محصول نهایی پیرولیز تایر و پلاستیک است. این روغن به طور گسترده ای به عنوان سوخت صنعتی برای جایگزینی روغن کوره یا گازوئیل صنعتی استفاده می شود. کاربردهای صنعتی معمول روغن پیرولیز به عنوان سوخت در ماشین آلاتی است که از سوختی استفاده می کنند که به روغن سوخت با کیفیت بالا نیاز ندارند.

روغن پیرولیز از ضایعات لاستیک یا ضایعات پلاستیک تولید می شود و در این تاسیسات از ماشین هایی استفاده می شود که تایر زباله را به روغن تبدیل می کنند. در فرآیند تبدیل پلاستیک زباله به نفت کوره، نباید آلودگی یا زباله جامد وجود داشته باشد. محصول نهایی کارخانه پیرولیز نفت کوره، کربن سیاه و گاز نفتی است. مواد خام مانند پلاستیک زباله و لاستیک در راکتور گرم می‌شوند، سپس تبخیر می‌شوند، گاز نفتی تبخیر شده به کندانسور وارد می‌شود و به عنوان روغن سوخت مایع تغلیظ می‌شود. گاز نفتی که نمی تواند متراکم شود به راکتور حرارتی بازگردانده می شود. بنابراین، صرفه جویی زیادی در مصرف انرژی فراهم می شود.

منبع : https://www.eurolab.net