چند سالی است که زباله در کشورهای توسعه یافته و پیشرفته به عنوان منبع درآمد محسوب می‌شود. یکی از این منابع درآمد، تولید گاز متان از زباله است که به آن بیوگاز گفته می‌شود؛ گازی که بدون تصفیه مورد استفاده قرار می‌گیرد و مواد حاصل از سوختن آن دی اکسید کربن و بخار آب است. به این ترتیب، در مقایسه با دیگر منابع انرژی که هنگام احتراق گاز مونواکسید کربن و سایر آلاینده‌های محیطی تولید می‌کنند منجر به آلودگی هوا نمی‌شود.

قدمت مراکز دفن زباله در کشور به ۶۰ تا ۷۰ سال پیش برمی‌گردد؛ از این رو امکان استخراج گاز متان از آنها وجود ندارد. سازمان محیط زیست دستورالعمل ایجاد مراکز جدید را تهیه و ابلاغ کرده که یکی از آنها لوله‌گذاری برای استخراج گاز متان استتجربه و تحقیقات نشان داده مزایای استفاده از زباله برای تولید گاز متان بسیار بیشتر از دفن آن است. بر این اساس، کشورهایی مانند آلمان، اسپانیا و برخی دیگر کشورهای اروپایی گاز متان را از مراکز دفن پسماند خود تولید و به مصرف شهری می‌رسانند اما در ایران با وجود حجم بالای پسماند این اتفاق نمی‌افتد؛ این موضوع علاوه بر اینکه فایده‌ای برای اقتصاد کشور ندارد، موجب تخریب محیط زیست و خسارات اقتصادی زیادی می‌شود، معاون دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست معتقد است علت این امر پایین بودن قیمت حامل‌های انرژی از جمله گاز در کشور است.

منبع : https://www.irna.ir