روغن پایه به مولکول های هیدروکربنی با اندازه خاص (در محدوده ۲۶ تا ۴۰ کربن) مربوط می شود. مولکول های نسبتاً بزرگ و سنگین که برای کار به عنوان روغن روان کننده مورد نیاز است. مولکول هایی که برای بنزین و نفت سفید استفاده می شوند کوچکتر هستند و کربن کمتری در ساختار مولکول دارند. پالایشگاه این مولکول ها را بر اساس اندازه و وزن در سیلوهای کوچک قرار می دهد و ناخالصی ها را حذف می کند و امکان استفاده از هر یک از محصولات نفت خام را فراهم می کند.

 

پس از اینکه نفت خام نمک زدایی شد و از طریق کوره ای که در آن حرارت داده و تا حدی تبخیر شد، به ستون شکاف فرستاده می شود. این ستون کمی بالاتر از فشار اتمسفر عمل می‌کند و هیدروکربن‌ها را بر اساس نقاط جوششان که مستقیماً تحت تأثیر اندازه مولکولی آن‌ها هستند، جدا می‌کند. در ستون، گرما اعمال می شود و در پایین متمرکز می شود. هیدروکربن های وارد شده به ستون تبخیر می شوند. همانطور که در ستون به سمت بالا حرکت می کنند، خنک می شوند تا زمانی که دوباره به شکل مایع متراکم شوند. نقطه ای که در آن این تراکم اتفاق می افتد دوباره تا حدی بر اساس اندازه مولکولی متفاوت است.

 

با کشیدن مایع متراکم کننده از ستون در ارتفاعات مختلف، اساساً می توانید نفت خام را بر اساس اندازه مولکولی جدا کنید. کوچکترین هیدروکربن (۵ تا ۱۰ اتم کربن) تا بالای ستون بالا می رود. آنها به محصولاتی مانند بنزین تبدیل می شوند. ترکیبات حاوی ۱۱ تا ۱۳ اتم کربن که درست قبل از رسیدن به بالا متراکم می شوند، به نفت سفید و سوخت جت تبدیل می شوند. ۱۴ تا ۲۵ اتم کربن در زنجیره مولکولی، گازوئیل بیرون کشیده می شوند. این ترکیبات با ۲۶ تا ۴۰ اتم کربن دغدغه اصلی یک تریبولوژیست است؛ این ترکیبات ماده ای هستند که برای ایجاد روغن پایه روان کننده استفاده می شود. در پایین ستون، سنگین ترین و بزرگترین هیدروکربن ها (۴۰ اتم کربن به اضافه) گرفته شده و در محصولات مبتنی بر آسفالت استفاده می شود.

 

پس از فرآیند تقطیر، ترکیبات باید برای هدف مورد نظر خود تصفیه شوند. این مرحله در فرآیند به منظور کاهش تمایل روغن پایه به پیری (اکسید شدن) در سرویس و همچنین بهبود ویژگی‌های ویسکوزیته/دما انجام می‌شود. دو راه برای این کار وجود دارد. اولی شامل فرآیند جداسازی است که در آن دو محصول ساخته می شود: یک محصول روان کننده مورد نظر و محصولات جانبی نامطلوب. راه دوم که به سرعت مورد پسند این دو قرار می گیرد، فرآیند تبدیل است. این فرآیند شامل تبدیل ساختارهای مولکولی نامطلوب به ساختارهای مطلوب با استفاده از هیدروژن، گرما و فشار است.

 

 

 

منبع : https://roghankar.com