در دانشگاه میشیگان یک فرآیند جدید تولید سوخت‌های زیستی ایجاد شده است. محققان این دانشگاه معتقدند، این روش حدود ۲۰ برابر بیشتر از روش‌های موجود، بازدهی در تولید برق دارد. رویکرد محققان در این روش، استفاده از میکروب‌ها برای تولید سوخت‌های زیستی و هیدروژن در هنگام مصرف پسماندهای کشاورزی است.

Gemma Reguera، میکروبیولوژیست MSU، سیستم‌های بیوالکتروشیمیایی موسوم به سلول‌های الکترولیز میکروبی یا MECها را با استفاده از باکتری‌ها برای تجزیه و تخمیر زباله‌های کشاورزی و تبدیل آن‌ها به اتانول توسعه داده است.

به گفته‌ی او وقتی MEC هیدروژن تولید می کند، در واقع بازیابی انرژی را دو برابر می‌کند. و با این کار بازیابی انرژی را تا ۷۳ درصد افزایش می‌دهند.

Reguera  به بهینه سازی MEC های خود ادامه می دهد. هدف وی توسعه سیستم های غیرمتمرکز است که می تواند به پردازش پسماندهای کشاورزی کمک کند؛ سیستم های غیر متمرکز می‌توانند در مقیاس های کوچک و متوسط ​​(مقیاس هایی مانند سطل کمپوست و سیلوهای کوچک) سفارشی شوند تا یک روش جذاب برای بازیافت زباله‌ها هنگام تولید سوخت برای مزارع فراهم کنند.

منبع : https://www.enline.ir /