پلیمر وستانمر )پلی اکتانمر) به عنوان یک افزودنی پلیمری فقط در ترکیب با پودر لاستیک استفاده می شود. این پلیمر تسهیل کننده اصلاح آسفالت با پودر لاستیک می باشد. پودر لاستیک به همراه پلیمر وستانمر جایگزینی مناسب برای سایر اصلاح کننده های قیر و آسفالت مانند SBS می باشد. این پلیمر می تواند به روش تر به قیر و یا روش خشک به آسفالت افزوده شود.

افزودنی آنتی استریپر ایوانیک آلمان با نام تجاری TEGO Addibit L300 برای تامین دوام رطوبتی آسفالت استفاده می شود.

پلیمر وستنامر شرکت ایوانیک آلمان در ترکیب با پودر لاستیک استفاده می شود.

پلیمر وستاپلاست شرکت ایوانیک آلمان دامنه عملکردی قیر را در دماهای بالا و پایین افزایش می دهد.

امولسی فایر  PKF برای تهیه قیر امولسیونی عملکردی بسیار عالی دارد.

)غلیظ کننده قیر امولسیونی (تیکنر شرکت ایوانیک آلمان برای بهبود غلظت قیر امولسیونی بسیار پرکاربرد می باشد.

وستاوکس بهبود دهنده ی PG قیر با کارایی بهتر از ساسوبیت.

منبع : https://ttapco.com