کود مایع دسته بندی های مختلفی را شامل می شود. که مهم ترین آن ها بصورت زیر هستند:

کود مایع ویژه :  تغذیه گیاهی یک موضوع بسیار پیچیده و اختصاصی است که بستگی به نوع گیاه و محیط رشد گیاه ( آب و هوا و شرایط خاک) دارد. در ضمن مساله مهم دیگری هم وجود دارد آن هم نیاز گیاه در دوره های مختلف رشد و باردهی هست که مقدار نیاز گیاه به عناصر غذایی متفاوت خواهد بود. برای مثال میوه در دوره رشد خود به پتاسیم بالایی نیاز دارد. کود مایع پتاس بالای فولیمکس کا در این دوره کود مناسبی هست که می توان در برنامه تغذیه از آن بهره برد.

کود مایع ریز مغذی :  جذب عناصر از خاک تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار می گیرد که مقدار و سرعت جذب آنها را تعیین می کند. در مواقعی که شرایط خاک نامناسب باشد با وجود فراوانی عناصر غذایی در خاک، جذب به حداقل خواهد رسید. مخصوصا این موضوع برای عناصر ریز مغذی آهن، بر، روی، منگنز و مس محدودیت بیشتری ایجاد می کند. بنابراین دو راه پیش روی ما وجود دارد، محلول پاشی و یا اصلاح خاک، که آسانترین روش محلول پاشی می باشد. در این راستا کودهایی هستند که به صورت کلات یا کمپلکس فرموله شده اند مانند کود مایع بیوکسی میکس که یک کود دارای تمام عناصر ریزمغذی است و با گلوکونیک اسید کمپلکس شده و قابل مصرف به صورت محلول پاشی و همراه آبیاری می باشد.

کود مایع محرک رشد :  با توجه به اینکه فاکتورهای مختلفی بر رشد و توسعه اندام های گیاهی موثر هستند و متاسفانه اغلب آن ها منجر به توقف یا کاهش رشد می شوند. این مساله به طور مستقیم منجر به کاهش سطح باردهی و همچنین کاهش کیفیت محصول می گردد. لذا برای غلبه بر این عوامل تاثیر گذار، کودهایی هستند که دارای ترکیبات محرک رشد مانند جلبک دریایی و اسید آمینه هستند و ممکن است سایر عناصر غذایی نیز همراه با این ترکیبات آلی باشند، این دسته از کودها در رشد اندام های مختلف گیاهی تاثیر زیادی دارند و موجب تولید محصولات با کیفیت و با تناژ بالا می شوند. مانند کود مایع اپتیمار، گرین کال

کود مایع ضد تنش :  همواره گیاه در محیطی هست که ممکن است چندین بار دچار تنش های نامساعد محیطی شود و این تنش ها در صورت تداوم و یا تشدید منجر به آسیب به گیاه و یا کاهش شدید عملکرد و فعالیت گیاه خواهد شد. از عوامل نامساعد محیطی تنش زا می توان گرما، سرما، خشکی، شوری ، تگرگ و… را نام برد. برای کاهش تاثیر تنش ها بر گیاهان و همچنین ریکاوری گیاهان تنش دیده از کود مایع ضد تنش استفاده می شود. از این کودها می توان آمینون فورت و آمینون دبلیو اس پی را نام برد.

کود مایع اصلاح کننده خاک :  خاک بستر استقرار و تغذیه گیاهان می باشد. این موضوع اهمیت وجود خاک مناسب را بیشتر نمایان می سازد. در صورت نامناسب بودن بستر کشت، همه فعالیت های گیاه دچار مشکل خواهد شد. ریشه دوانی و جذب مواد غذایی شدیدا کاهش خواهد یافت و گیاه دچار ضعف خواهد شد و همچنین در برابر آفات و بیماری ها و تنش های محیطی از بین خواهد رفت. بنابراین بایستی خاک قبل از کشت اصلاح شود و در طی فصل رشد نیز اگر دارای مشکل باشد به اصلاح آن پرداخته شود. لذا در این زمینه کودهای اصلاح کننده خاک بوجود آمده اند و عمده این کودها دارای هیومیک اسید، فولویک اسید و یا دارای مواد آلی هستند که موجب اصلاح شرایط فیزیکی و شیمیایی خاک، کاهش شوری، جذب آسان مواد غذایی و بهبود شرایط رشد ریشه می شوند. مانند کود مایع ماکسی پلنت سال و ماکسی پلنت هیومیک

 

منبع : https://arvinfidar.com